• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği
Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya etkisini karşılaştırmak ve buna ilişkin öğrencilerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmada isimler konusu örnekleme alınmıştır. Kontrol grubunda ders araştırmacı tarafından hazırlanan yazılımla alıştırma / değerlendirme aşamasında, deney grubunda ise aynı yazılımla tüm aşamalarda işlenmiştir. Çalışma grubu 49 (deney: 24, kontrol: 25) 7. sınıf öğrencisinden rastgele oluşturulmuştur. Veriler, Dil Bilgisi Başarı Testi (DBBT) ve Öğrenci Görüşme Formu (ÖGF) ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon analizleri, nitel verilerin analizinde kategorisel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek başarı elde ettiği ve olumlu görüş bildirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretim yazılımı, dil bilgisi öğretimi, başarı, öğrenci görüşleri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri