• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgisayar ve genel ağ önemini giderek artırmaktadır. Bilgisayar ve genel ağdaki hızlı gelişim beraberinde pek çok problemi de ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerden biri de yabancı dil kökenli bilgisayar ve genel ağ terimlerinin Türkçe ’ye yerleşmeye başlamasıdır. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar ve genel ağ terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilme yeterlikleri incelenmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Yabancı Kökenli Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlik Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar ve genel ağ terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilmede yeterli olmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, bilgisayar, genel ağ, bilgisayar terimleri, Türkçe öğretmeni adayı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri