• Hızlı Erişim

Özet


Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel Bir Öğrenme Yaklaşımı
Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde 2006 yılında öğretmen eğitimi programlarına “Topluma Hizmet Uygulamaları (THU)” adı altında bir ders eklenmiştir. Toplumsal hizmet deneyimleri ile akademik öğrenme, kişisel gelişim ve vatandaşlık bilinci arasında anlamlı bağlantılar kuran bir öğrenme-öğretme yaklaşımı olarak kabul edilen THU öğrenenlerin sınıfta edindikleri teorik bilgilerle sınıfın dışındaki gerçek yaşamı birleştirme çabasının bir ürünüdür. THU dersi ile öğretmen adaylarında toplumsal duyarlık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini, toplumsal sorumluluk bilincini ve özgüveni geliştirerek nihayetinde bireysel ve toplumsal değerleri kazandırmak ve geliştirmek hedeflenmektedir. Bu yönüyle THU öğretmen eğitiminde deneyimsel bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma ile THU dersi ilgili literatür ve Türkiye’deki uygulama sonuçları kapsamında incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Topluma hizmet uygulamaları, öğretmen eğitimi, sosyal farkındalık, sosyal sorumluluk.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri