• Hızlı Erişim

Özet


Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adları
Tarih boyunca insanlarla hayvanlar aynı coğrafyada aynı havayı solumuşlardır. İnsan, ilk hayatından itibaren sürekli hayvanlarla mücadele içerisinde olmuştur. Daha sonra evcilleştirdiği bazı hayvanlarla birlikte diğer hayvanlarla olan mücadelesini devam ettirmiştir. Bazı eserler, içerdikleri bilgiler ve taşıdıkları mesajlar açısından milletlerin geleceğine yol gösteren kilometre taşlarıdır. Türk kültür tarihi içerisinde Göktürk Kitabeleri, Divanü Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig bu türden eserlerdir. Bu eserlerde evcilleştirilmiş ve yabani birçok hayvan adı bulunmaktadır. Bu hayvan adlarının bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya birçok coğrafyada görülen “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” de hayvan adlarıyla oluşturulmuştur. İnsan, hayvanları birbirinden ayırmak için çeşitli işaretleme yoluna gitmiştir. Hayvanları işaretlediği kelimeleri, sonraki aşamada bitkileri işaretlerken de kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayvan adları, bitki adları, ad bilimi, anlam bilimi

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri