• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmemelerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarını -izledikleri stratejileri- ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 50 maddelik beşli Likert tipi ile üç açık uçlu sorudan oluşan anket geliştirilmiştir. Bu yönüyle betimsel bir nitelik arz eden çalışmada, t-testi, tek yönlü varyans analizi, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir Anket, Adana ilinde bulunan basit tesadüfî yöntemle belirlenen 11 ilköğretim okulundan seçilen 100 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde; öğretmenlerin anketlere vermiş olduğu cevaplar ev ödevleriyle ilgili genel olarak doğru uygulamalar yaptıklarını göstermektedir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri uygulamalarına yönelik stratejileri bağımsız değişkenlerden; cinsiyet ve kıdem yılına göre farklılık göstermiş, mezun oldukları öğretim programı/okullarına göre ise anlamlı farklılık oluşturmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ev Ödevleri, Sınıf Öğretmenleri, Öğretmenlerin Görüşleri

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri