• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmemelerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarını -izledikleri stratejileri- ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 50 maddelik beşli Likert tipi ile üç açık uçlu sorudan oluşan anket geliştirilmiştir. Bu yönüyle betimsel bir nitelik arz eden çalışmada, t-testi, tek yönlü varyans analizi, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir Anket, Adana ilinde bulunan basit tesadüfî yöntemle belirlenen 11 ilköğretim okulundan seçilen 100 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde; öğretmenlerin anketlere vermiş olduğu cevaplar ev ödevleriyle ilgili genel olarak doğru uygulamalar yaptıklarını göstermektedir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri uygulamalarına yönelik stratejileri bağımsız değişkenlerden; cinsiyet ve kıdem yılına göre farklılık göstermiş, mezun oldukları öğretim programı/okullarına göre ise anlamlı farklılık oluşturmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ev Ödevleri, Sınıf Öğretmenleri, Öğretmenlerin Görüşleri

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri