• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ
Bu çalışma 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yayımlanmış makale ve tezlerin yöntem bölümlerinin analizini amaçlamaktadır. Bu amaçla 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yazılan 35 lisansüstü tez ve 25 makale yayımlandıkları yıl, yazar sayıları, yöntemleri, örneklem özellikleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, kullanılan kaynak sayıları, araştırma amaçları ve konuları açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM Ulusal Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların sayısal değerleri yüzde / frekans tabloları aracılığıyla sunulmuştur. Verilerin analizi sonucunda 2005 ve 2012 yıllarında Türkçe eğitim programları alanına ilişkin çalışmalarda yoğunlaşma olduğu; makalelerin çoğunlukla tek veya iki yazar tarafından yazıldığı; nitel araştırmaların çalışmalarda ağırlık kazandığı; örneklem grubunun genellikle öğretmenlerden oluştuğu; veri toplama araçlarından en çok dokümanların ve likert tipi anketlerin tercih edildiği; bu verilerin daha çok kestirimsel istatistik ve nitel yöntemlerle analiz edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca incelenen çalışmaların bir kısmının yöntem bölümüne ilişkin bilgilere çalışmalarda tam ve doğru olarak yer verilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretim programı, içerik analizi, tez, makale.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri