• Hızlı Erişim

Özet


KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I
Türk dili tarihinin yazılı dönemlerinden itibaren her devrinde deyimlerin ve kalıplaşmış ifadelerin sıkça kullanıldığı görülür. Günümüzde tarihî Türk yazı dillerinin tam bir deyimler sözlüğü olmasa da Eski Türk Yazıtları, Kutadgu Bilig gibi metinler üzerine yapılan çalışmalarda da Türkçenin deyim varlığının ne kadar geniş ve farklı anlatım tarzları ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Tarihî Türkçenin önemli eserlerinden biri olan Kitābu Gülistān bi't-Türkì (bundan sonra Gülistan Tercümesi) de deyim varlığı noktasında dikkat çekilmesi gereken bir eserdir. Bu makalede, Memlük Kıpçak Türkçesinin elimizdeki tek edebî eseri olan Gülistan Tercümesi'nin deyim varlığı ortaya konularak, bu deyimler kavramsal olarak tasnif edilmeye çalışılmıştır. Eserde tespit edilen 340 deyim, 48 başlık altında sınıflandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kavramsal tasnif, Memlük Kıpçak Türkçesi, Kitabu Gülistān bi't-Türkî, deyimler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri