• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Özel gereksinimli bireylerin topluma ve ekonomiye kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları fikri oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde “maksimum çeşitlilik örneklemesinden” yararlanılmıştır. Araştırma Denizli merkez ilçede alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeydeki okullarda çalışan 2, 3 ve 4. sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir (n=51). Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler bilgisayar ortamına aktarılmış verilerin analizi için içerik analizine başvurulmuştur. Katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda tablolar oluşturulmuştur. Aynı zamanda öğretmenlerden elde edilen alıntılara da yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 37’si (%b72.6) kaynaştırma eğitimine devam edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılardan 39’u (% 78) kaynaştırma öğrencilerinin sınıf içi etkinliklerin gerçekleştirilmesinde birtakım sorunlara neden olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenlerden 37’sine (% 72.5) göre kaynaştırma öğrencileri normal öğrencilerin davranışlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin özür ve gelişim durumunun ön planda tutulması kaynaştırma eğitiminden beklenen verimi arttırmada etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, kaynaştırma eğitimi, ilkokul, nitel araştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri