• Hızlı Erişim

Özet


Yenisey Yazıtlarında Ekler
Bu makalenin amacı Yenisey yazıtlarında geçen eklerin tam bir dizinini ortaya koymaktır. Çalışma, Yenisey bölgesinde bulunan E 1-154 isimli yazıtları, henüz numaralandırılmamış Lisiçya II ve Kök Haya yazıtını, Adrianov’un keşfettiği 5 satırlık yazıtı ve Güney Yenisey 1-2-3-4-10 numaralı yazıtlarını kapsamaktadır. Her bir yazıttaki bütün sözcükler incelenerek kelime köküne eklenen tüm ekler ilgili başlıkların altında madde başları ile sıralanmıştır. Örneğin oglanım sözcüğü hem +An çokluk eki adlı başlığın altına hem 1.teklik iyelik eki +(X)m’ın altına yazılarak önce yazıt numarası sonra bulunduğu yazıttaki satır numarası gösterilmiştir. oglanım (E 1/1)-(E 16/1)-(E 18/5)-(E 42/8)-(E 45/7)-(E 110/3): gibi. Eklerin görevleri, makalenin hacmi ve her ekin ayrıca incelenmesi gerektiği düşüncesi ile konu dışı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yenisey yazıtları, Eski Türkçe, Yenisey yazıtlarında ekler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri