• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


UKRAYNACADA TÜRKİZMLERİN KULLANIMI
Bu makalede, çağdaş dil biliminde özel adlar konusu incelenmiş ve Türkçeden alıntılanan kelimelerin Ukraynacada nasıl benimsendiği üzerinde durulmuştur. Ukraynacaya Türkçeden geçmiş yer adları ile ilgili bazı kelimelerin incelenmesi ve bu kelimelerin yeni ortamda benimsenmesinin farklı yolları tespit edilmiştir. Türkizmlerin bir kısmı, Ukraynacaya herhangi bir şekil ve semantik değişmeye uğramadan birebir geçmiştir. Buna sanjarı, barabaş ve balık vs. gibi kelimeler örnek gösterilebilir. Ukraynacadaki Türkizm terimleri sadece yazılı olarak ele alınıp benimsenmemiş, onların semantiği kendi konuşma kültüründeki ihtiyaçlar yönünde “yeniden ele alınıp işlemiştir”. Makalede, Ukraynacada Türkizmlerin benimsenme sürecinde bazı kelimeler kaynak dildeki yazılış ve semantiğini aynen korumuşlar, bazılarının anlamı değişmeksizin morfolojik olarak şeklen değişmeye uğramış veya semantik kaymalarla birlikte kelimelerin yapısı aynen bırakılmıştır. Bütün bunlar bir dilin başka bir dilden alıntılanmış unsurları benimseme sürecine uygundur. Sonuç olarak, “Onomastik söz varlığının öğrenilmesi öğrencilerin mantıklı düşünmesine, edebî yönden üslup kazanmasına ve estetik zevk sahibi olmasına yardımcı olur” kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ad Bilimi, Yer Adları Bilimi, Türkizm, Etnik Grup, Anlam Bilimi

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri