• Hızlı Erişim

Özet


TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE
Türk Dünyası (TD), uluslararası düzeyde bulunduğu konumu geliştirebilmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliklerini güçlendirerek evrensel ölçüleri yakalama uğraşındadır. Uluslararası düzeydeki göstergeler açısından TD’nın eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik alması gereken bir mesafe olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada TD’ının eğitim sisteminde ortak mesele durumunda olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sistematik bir kalite iyileştirme aracı olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, yükseköğretimde öğrencilerin taleplerinden yola çıkarak üniveristelerde yürütülen derslerin ve verilen eğitim hizmetlerinin kalitelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma kuramsal bir çalışmadır, yani bir üniversiteye kuramsal olarak uygulanacaktır ve ileride TD üniversitelerinde KFY uygulaması yapmak isteyen araştırmacılara ve TD’nın eğitim sistemine yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Kalite, Eğitim Kalitesi, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Üniversiteler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri