• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


MAHTUMKULU’NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA BABASI DÖVLETMEMMET AZADI’NIN ETKİSİ
Sanatçının şahsiyetini ve edebî yaratıcılığını etkileyen faktörlerin başında aile ve yaşadığı sosyal çevre gelmektedir. Türkmen edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Mahtumkulu on sekizinci yüzyılda yaşamış ve Türkmen yazı dilinin temelini atmıştır. Şairin babası Dövletmemmet Azadı da on sekizinci yüzyılın önde gelen şairi ve toplum önderlerinden biridir. Azadı’nın “Vagz-ı Azad”, “Behiştnama”, “Beş Namaz”, “Hekayat” adlı mesnevilerinin yanında, gazelleri ve rubaileri de bulunmaktadır. Özellikle “Vagz-ı Azad”, Azadı’nın edebî şahsiyetini ve ilmî bilgisini gösteren oldukça önemli bir eserdir. Azadı, bu eserinde dağınık halde yaşayan Türkmen boylarının birleşip tek bir devlet kurmaları fikrini ustalıkla işlemiştir. Bu düşüncenin, Mahtumkulunun başta “Türkmenin” şiiri olmak üzere, birçok şiirinde ele alındığını görmekteyiz. Yine Azadı’nın eserlerine baktığımızda, bunların Türkmenlerin hayatının her yönünü – sosyal, siyasi, dinî, iktisadi, eğitim - kapsadığını görebiliriz. İlk eğitimini babası Azadı’dan alan Mahtumkulu, babasından öğrendiği bu fikirleri geliştirip Türkmen Türkçesinin en güzel örnekleriyle mısralarında işlemiştir. Dolayısıyla Türkmenlerin millî şairi olarak kabul edilen Mahtumkulu’nun yetişmesinde ve edebî yaratıcılığının gelişmesinde babası Dövletmemmet Azadı’nın etkisi büyüktür. Bu çalışmada Azadı’nın Mahtumkulu’na olan tesirleri sanatçıların eserlerinden yola çıkılarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkmen edebiyatı, Dövletmemmet Azadı, Mahtumkulu.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri