• Hızlı Erişim

Özet


TURANLI’NIN DEFTERİ'NDE YENİ LİSAN HAREKETİ VE TÜRKLÜK MEFKÛRESİ
Bilindiği gibi, 'Yeni Lisan Hareketi', 11 Nisan 1911 tarihinde Selanik'te yayınlanmaya başlanan Genç Kalemler dergisinin en önemli temsilcilerinden Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem ile başladı. Mustafa Nermi, Kâzım Nami (Duru), Aka Gündüz (Enis Avni), Mehmet Ali Tevfik (Yükselen), Reşad Nuri (Drago), Celal Sahir, Subhi Edhem, Hüseyin Naci, Âkil Koyuncu, Edhem Hidayet, Tahsin Nahid, Selahaddin Asım, Mustafa Haluk ve Rasim Haşmet de Yeni Lisan hareketinin önemli destekleyicileri arasında yerlerini aldılar. Bu çalışmada Mehmet Ali Tevfik'in Turnalının Defteri (1914) adlı eserinde kaleme aldığı "Türklük mefkûresi" konusundaki makaleleri incelenerek "Yeni Lisan" hakkındaki fikirleri eserden yola çıkılarak çözümlenip değerlendirilecektir. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip gibi dönemin önde gelen yeni lisan taraftarlarının yanında yer alan; şiirleriyle, makaleleriyle ve verdiği konferanslarla dikkatleri çeken M. Ali Tevfik'in, gerek yeni lisan hareketi ve gerekse milli edebiyat içerisindeki yeri metinler ışığında sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Ali Tevfik Yükselen, Turanlı'nın Defteri, Genç Kalemler, Yeni Lisan, Türkçülük

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri