• Hızlı Erişim

Özet


DER- HİKÂYET-İ ELİF ABDÂL
XVII. yüzyılda Vecihî Çelebi tarafından meydana getirilmiş olduğu düşünülen, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4967 numarada kayıtlı 155 varaklık bir mecmua içerisinde yer alan Der-Hikâyet-i Elif Abdâl, adı geçen mecmuanın 22b-24a varakları arasında yer alan kısa bir mesnevîdir. Eser konu olarak nefsinin isteklerine uyarak Allah yolundan sapan bir dervişin başına gelenleri ve pişmanlığını anlatan bir metindir. Bu çalışmanın amacı, yazarı bilinmeyen Der-Hikâyet-i Elif Abdâl adlı mesnevî metnini sunmaktır. Çalışmada hikâyenin yer aldığı mecmua hakkında bilgi verilmiş, adı geçen mesnevî, şekil ve muhteva bakımından genel hatlarıyla incelenmiş ve eser bilim âleminin istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
XVII. yüzyıl, mesnevî, Der-Hikâyet-i Elif Abdâl, Dervişlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri