• Hızlı Erişim

Özet


ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk sözlükçülük tarihinde önemli bir yeri olan ve Arap sözlükçülük anlayışından çağcıl sözlükçülük anlayışına geçişin tipik örneği olan Kâmûs-ı Türkî hakkında bugüne kadar birçok yazı yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi 2009 yılında Ali Çiçek tarafından kaleme alınan “Sözlük Bilimi Açısından Kâmûs-i Türkî Üzerine Bir İnceleme” adlı makaledir. Biz bu yazımızda yukarıdaki makaleyi eleştirel bir yaklaşımla ele alıp eksikliklerini ve yanlışlarını ortaya koyduktan sonra adı geçen makalede yer almayan Kâmûs-ı Türkî’nin sözlük bilimi özelliklerini, yazım özelliklerini ve sözlükte uygulanan yöntemi ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Sözlük Bilimi, Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Eleştiri, Ali Çiçek.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri