• Hızlı Erişim

Özet


KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II
Sa'dî'nin en meşhur iki eserinden biri olan Gülistān, yazıldığı dönemden itibaren birçok dile çevrilmiştir. Ancak özellikle Türk edebiyatında bu eserin büyük bir ilgiyle okunduğu görülür. Memlük Kıpçak Türkçesinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Kitabu Gülistān bi't-Türkî, gerek döneminin ses ve biçim bilgisi özelliklerini taşıması gerekse içerdiği deyimler ve atasözleri konusunda ön plana çıkan bir eserdir. Yapısal olarak daha çok mensur bir metin olarak dikkat çeken Gülistān, araya serpiştirilen özlü sözler, meseller ve şiir parçalarından oluşmaktadır. Bu yazıda, eserde geçen deyimler konularına göre tasnif edilerek otuz üç başlık altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kavramsal tasnif, Memlük Kıpçak Türkçesi, Kitabu Gülistān bi't-Türkî, deyimler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri