• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
Bu çalışma, Türkçe Eğitimi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların hangi konulara yönelim gösterdiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2011-2015 yıllarında Türkçe Eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezler; yılı, türü, enstitüsü, üniversitesi, hedef kitlesi ve konusuna göre incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Lisansüstü Tez Sınıflama Formu ile toplanmıştır. Bulgulara göre, 2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %81,3’ü yüksek lisans, %18,5’i doktora tezleridir. 2011-2015 yıllarında, en fazla tez eğitim bilimleri (%67,8) ve sosyal bilimler (%27,8) enstitüsünde yazılmıştır. En fazla tez Gazi, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül ve Ankara üniversitelerinde yapılmıştır. 2011-2015 yıllarında en çok tez ortaokul öğrencileri (%31,5) ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle (%11,3) gerçekleştirilmiştir. En çok tez yapılan konuları öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1), okuma eğitimi (%17,5), yazma eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe öğretimi (%11,3) oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, lisansüstü tezler, eğilimler, 2011-2015.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri