• Hızlı Erişim

Özet


TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER
Birleşik sözcükler, hemen her dilde basit ve türemiş sözcüklerden sonra sözlük birim olarak sık karşılaşılan sözcük türlerindendir. Dilde bazı kavram, varlık ve hareketleri karşılamada gerekli olan adlandırmayı yapabilmek için basit ve türemiş sözcüklerin yetersiz kaldığı yerlerde birleşik sözcükler kullanılır. Birleşik sözcükler Türkçede de oldukça sık başvurulan sözcük türetme yollarındandır. Türkçede birleşik sözcük şeklinde pek çok ad ve fiil vardır. Birleşik adların daha çok belirtisiz ad tamlaması ve sıfat tamlaması şeklinde yapıldığı görülmektedir. Türkçede dil bilgilik birleşik ad yapımında başvurulan ad tamlamalarının bir türü de takısız ad tamlamasıdır. Kök Türk Yazıtlarından bu yana Türkçede, takısız ad tamlaması şeklinde türetilmiş birleşik sözcükler Türkçenin çeşitli tarihî ve çağdaş lehçelerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkçede takısız ad tamlaması şeklindeki birleşik sözcükler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kök Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi, birleşik sözcük, takısız ad tamlaması.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri