• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Osmanlı Türkçesi, yaklaşık altı yüz yıllık bir döneme şahitlik eden, Türk dili, tarihi ve dünya görüşünün şekillenmesinde önemli rol oynayan, Türk edebiyatına binlerce eser kazandırarak Türkçenin zenginleşmesini sağlayan tarihî bir yazı dilidir. Türk dilinin şekillenmesi sürecinde önemli zaman dilimlerinden birine karşılık gelen Osmanlı Türkçesinin genç kuşaklara öğretimi, Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün dünya sahnesindeki yerinin koruması bakımından önemlidir Bu çalışmada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersi kapsamındaki okuma hataları belirlenmeye çalışılmıştır. “Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencilerinin Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki okuma hataları nelerdir?" sorusu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmaya Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 341 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın yöntemi, olayları, olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen alan araştırmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla bahar yarıyılı sonunda Osmanlı Türkçesi dersi final sınavında sorulan açık uçlu sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. Sınav süresi olarak öğrencilere 2 ders saati verilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen hatalar genel olarak ve Osmanlı Türkçesini oluşturan üç dil “Türkçe, Arapça ve Farsça” açısından olmak üzere iki şekilde kategorize edilmiştir: Biri genel olarak ve ikincisi Osmanlı Türkçesini oluşturan üç dil “Türkçe, Arapça ve Farsça” açısından kategorize edilmiştir. Bulgular ışığında, öğrencilerin, “fonetik ayrım yapamama, kelimeyi yanlış okuma, kelime atlama, hece atlama, hece ekleme, harf ekleme, tersten okuma ve sözcük/ kelime anlamını kavrayamama, bağlamdan hareketle anlam çıkaramama” olmak üzere birçok okuma hatası yaptığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Türkçesi, okuma, okuma becerisi, okuma hataları, fonetik ayrım, harf/ses.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri