• Hızlı Erişim

Özet


KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU
Duyguları ifade eden dil verilerinin altında hangi düşünme ve algılama biçimlerinin bulunduğunu anlamak için onları doğuran kavramsal yapılara ulaşmak gerekir. Çünkü dil verilerinin kaynağı, zihindeki kodlardır ve bunlar dilde var olmadan önce düşüncede ortaya çıkan yapılardır. Ancak birinci süreç zihinde gerçekleşse de bizi bu kodlara ulaştıran, onların dildeki gölgeleridir. Bu bakımdan birbiriyle rastgele değil, tutarlı ve destekleyici bir bağlantı içinde olan dil verileri fark edildiği takdirde bu kodlar da kendini göstermiş olacaktır. Bunun bir örneği olarak burada konuya korku açısından bakılacak; bu duygunun Türkçedeki metaforik ve metonimik doğası incelenirken Nasıl korkuyoruz, korku hakkında nasıl düşünüyor, onu nasıl dile getiriyoruz, bu duygunun kültüre özgü yanları dile nasıl yansıyor? sorularına da yanıt aranacaktır.

Anahtar Kelimeler
Korku, duygu dili, kavramsal metafor, kavramsal metonimi, idrak dil bilimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri