• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ
Bu araştırmanın amacı; öğretmen performans değerlendirme sürecinde yer alması istenilen çoklu veri kaynaklarının öğretmen ve okul yöneticileri tarafından belirlenip, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin öz değerlendirme sonuçlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Merkez ilçe devlet okullarda çalışmakta olan öğretmen ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Tek soruluk açık uçlu soru ile performans değerlendirme sürecinde yer alması beklenen çoklu veri kaynakları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ ile öğretmenlerin öz değerlendirme verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler yüzde, frekans, Anova ve Tukey testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen ve okul yöneticilerinin değerlendirme sürecinde ‘öz değerlendirme’ ye yer verilmesini bekledikleri ve ‘Öz Değerlendirme + Öğrenci + Okul İdaresi’ çoklu veri kaynağını değerlendirme için uygun gördükleri sonucuna varılmıştır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin öz değerlendirme sonuçlarında ise cinsiyet ve kıdem değişkenlerinde anlamlı istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Performansı, Çoklu Veri Kaynakları, Öz değerlendirme.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri