• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Bu çalışmanın amacı 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp eleştirel düşünme becerisi ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp etkinliklerin taksonomideki yeri belirlenmiş ve etkinliklerin eleştirel düşünme becerisi ile ilişkileri tespit edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmış bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmada veriler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca ortaokullarda öğrenci çalışma kitabı olarak kabul edilen ve Trabzon ilinde kullanılan 6, 7, 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarından elde edilmiştir. Öğün, Meram ve Evren Yayınlarından çıkmış olan çalışma kitaplarındaki dinleme/ izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ait etkinlikler Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonunda dört temel beceri ile ilgili etkinliklerin taksonomiye dağılımın orantılı olmadığı ve etkinliklerin daha çok taksonominin ilk iki basamağı olan hatırlama ve anlama basamaklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi ile eşleştirilebilecek değerlendirme, analiz etme ve yaratma basamaklarına denk gelen etkinlik sayısının yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı, etkinlikler, Bloom taksonomisi, eleştirel düşünme.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri