• Hızlı Erişim

Özet


İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmada öğrencilerin İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik algılarını belirleyebilmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçekte 19 maddeye yer verilmiş, bu maddelerin anlaşılırlığını ve istenilen özellikleri ölçüp ölçmediğini tespit etmek için uzman görüşlerine başvurulmuştur. İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı ölçeği Aydın İli merkez Efeler İlçesindeki farklı okulların 5. sınıflarında öğrenim gören 346 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi; bu analiz ile elde edilen faktör yapısını doğrulamak amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 19 maddeden oluşan 6 faktörlü bir yapı elde edilmiş ve uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ise ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu ve ilkokul düzeyinde Türkçe iletişim yeterlikleri araştırmalarında kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, Yaşam Boyu Öğrenme, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri