• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ)
Türkçe öğretmenliği ülkenin resmi ve ortak eğitim, kültür ve sanat dilinin eğitim ve öğretimini anayasal bir temelle yapmaya çalışan meslek grubudur ve dolayısıyla da Türkiye için hayati bir önem taşır. Bu mesleği yapacak öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili nasıl bir tutum ve yeterlik içinde olduklarının tespiti ve ona göre yetiştirilmeleri elbette ki gereklidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili tutumları ve yeterlikleri KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 4 sınıftan 227 öğrenci örnekleminde araştırılmıştır. Bunun için Temizkan (2008), Acat ve Yenilmez (2004)in çalışmalarından da istifade edilerek farklı bir anket formu geliştirilmiş, bu formda öğrencilerin tutum ve yeterlikleri sadece onların bu konudaki kanaat ve değerlendirmeleri ile değil doğrudan bilgi ve becerileriyle ilgili ipucu verecek birkaç soru ile de tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada bütün öğrencilerin Türkçe öğretmenliğine karşı olumlu tutum içinde oldukları, 1. sınıfların diğer sınıflara nazaran, çok fazla anlamlı olmasa da, daha az olumlu tutum taşıdıkları anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun KPSS’yi bütün derslerden öncelikli gördüğü ve bilhassa 4. sınıfların yeterlik sorgulamasında bu sınav sürecinin onların yeterlik düzeylerini olumsuz etkilediğinin ipuçları olabilecek sonuçlar tespit edilmiştir. Öğrencilerin yeterlikleriyle ilgili dolaylı veri olabilecek algılarında çoğunlukla iyi veya yüksek düzeyde sonuçlar çıksa da doğrudan bilgi ve becerilerini ölçme amaçlı sorulara verdikleri cevaplara göre yeterli oldukları söylenemez. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adayları mesleklerine karşı olumlu tutum içinde olduklarını ifade etmekteler, fakat yeterlik açısından eksiklikleri bulunmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının çok daha iyi seviyelerde olmasını öğrencilerin seçildiği sınıf seviyesinin ve bilhassa KPSS sürecinin olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretmeni adayları, tutumlar ve yeterlikler, öğretmenlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri