• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
Türk dilinde k’ler g(g > k, kel- > gel- > gibi) olur, r’ler z (r > z, Ogur > Oğuz, sekir > sekiz gibi) olur. “Gora” kelimesi” Koza” mıdır, yoksa Sırp dilindeki anlamıyla “Dağ veya Tepe” (Crna Gora – Karadağ; Fruşka Gora – Fruşka Dağı; Kranjska Gora - Krany Dağı gibi) midir? Kesin bir belge olmayışı ile birlikte, bilimsel anlamda bu soru sürekli kafa karıştırıp, siyasi sahiplenmeler devam edecektir. Bugün siyasi anlamda Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan ve hatta en son Slovenya devletleri bile Gora’da yaşayan ahaliye kendi ülkelerinin vatandaşlığına kabul ettirmek için gönüllü pasaport verebilmektedir. 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nda 97 şehit veren Goralılar kültürlerini, örf, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, müzik aletlerini (saz, divan, bağlama, cura), Türk edebiyatındaki gibi kafiye ve hece veznine uyarak söyledikleri türkülerini, doğum, ölüm, düğün adetlerini, mezar taşlarını, damgalarını koruyarak Türk’ten farklı olmadıklarını kanıtlamaktadırlar. İslam dininin beş şartı olan Kelime-i Şahadet, namaz, oruç, zekât ve hac ile kültürlerini korumakta en büyük etken olarak din görülmektedir. Osmanlı’nın çekilmesinden sonra her türlü işkence ve baskıya maruz kalarak Slavların veya Sırpların etkisiyle dillerindeki ses ve şekil değişimlerine kadar Goralılar İslam dininden taviz vermeyip kendilerini koruyabilmişlerdir. Bizi ilgilendiren kısmı Goracanın bazı dil özellikleri ve bu dilin Türk dilinden ayrılmadığını, ayrılamadığını az da olsa ortaya çıkarıp bilime katkı sağlamaktır. Doğrusu Gora diline veya Goracaya Boşnak Dili veya Boşnakça denmemeli.

Anahtar Kelimeler
Gora, Koza, Türkçe, Dil

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri