• Hızlı Erişim

Özet


AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Batının kendinden olmayana "barbar" sıfatını layık görmesi Antik Yunan'dan kalma bir gelenektir. Bu kelime kendilerinden olmayanları nitelemek için kullanılmış olsa bile zaman içerisinde barbarlık medeni açıdan geri kalmış toplumları ifade eder bir hâl almıştır. Günümüzün en büyük yanılgılarından biri yerleşik yaşamın medeniyeti, göçebeliğin ise geri kalmışlığı temsil eder hale gelmesidir. Her iki toplumun kendine has meziyetleri vardır ve bir diğerinin diğerine üstünlük sağlaması gibi bir durum belli başlı olgularda söz konusudur. Biz bu yazımızda Avrasya bozkırlarında göçebelik yapmış olan Türklerin toplumsal yapısına dair toplu bilgi verirken aynı zamanda göçebeliğe yapılan haksızlıklar üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçebe, Avrasya, Türk, Göçebe Hayatı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri