• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı; dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin öğrenciler tarafından ne düzeyde gerçekleştiğini çeşitli değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre yapılan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleşme düzeylerinin ortalamanın biraz altında ( =9.96) kaldığı görülmüştür. Değişkenler açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; anne ve baba eğitim düzeyi üniversite ve üstü mezunu olan öğrencilerin diğer tüm gruplara göre; şehirde yaşayan öğrencilerin köyde yaşayanlara göre, aile gelir düzeyi yüksek (2500 TL ve üstü) olan öğrencilerin düşük (0-950) olan öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Beceriler, Tablo Okuma Becerisi, Diyagram Okuma Becerisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri