• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI
Türkmen yazı dilinin kurucusu Mahtumkulu, sadece Türkmenlerin değil; Oğuzlar başta olmak üzere bütün Türk dünyasının en önemli edebî şahsiyetlerinden birisidir. Mahtumkulu’nun manzumeleri, şairin ifade kudretini yansıtır çok zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu büyük leksikal hazinede kuş adlarının da özel bir yeri vardır. Mahtumkulu Divanı incelendiğinde görülecektir ki, şiirlerde sembollerin ve mecazların aktarılmasını sağlamak için pek çok kuş adına yer verilir. Bu anlatım tarzı; şairin meramını ifade ederken deyim aktarmalarından bir hayli yararlandığını göstermesi bakımından son derece ilgi çekicidir. Bu yazıda Mahtumkulu Divanı’ndaki kuş adları ele alındı. Eserin taranması suretiyle tespit edilen kuş adları, kökenleri ve anlamları bakımından incelendi. Türkçe kökenli olan kuş adlarının kuruluş sistematiği belirlenmeye çalışıldı; tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki kullanımları üzerinde duruldu. Şairin kökeni dolayısıyla burada öncelik Türkmen Türkçesine verildi. Mahtumkulu’nun dilindeki kuş adlarının bugünkü Türkmen Türkçesinde yaşayıp yaşamadığı araştırıldı. Bu amaçla, belli başlı Türkmen Türkçesi sözlüklerine başvuruldu. Söz konusu sözlüklerde mevcut olan kuş adları için verilen bilgiler, aynen alıntılandı. Nihayetinde Mahtumkulu’nun dilindeki kuş adlarının hangi ağırlıkta olduğunu belirleyebilmek maksadıyla bu adların şairin şiirlerindeki sayıları ve kullanım sıklıkları, tabloda gösterildi.

Anahtar Kelimeler
Mahtumkulu, Türkmen Türkçesi, kuş adları, ad bilimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri