• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM
Dil bilgisi öğretiminde sentezci yaklaşımı ele alan bu çalışma, iki ana bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, dil bilgisi (gramer) ve ana dili öğretiminde dil bilgisinin işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda, temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve öğrencilere zihinsel esneklik ve disiplin kazandırmada, dil bilgisi öğretiminin durumu analiz edilmiştir. Bu bölümde son olarak, davranışçı ve yapılandırıcı dil öğretim yaklaşımlarının dil bilgisi öğretimine bakış açıları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, dil bilgisi öğretiminde yöntem sorunu ele alınmıştır. Bu bağlamda, teori ve uygulamada ortaya çıkan çelişkiler belirlenmiştir. Bu çelişkileri ortadan kaldırmaya yönelik öneriler, sentezci yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sentezci yaklaşım, davranışçı ve yapılandırıcı eğitim sistemlerinin dil bilgisi öğretiminde ileri sürdüğü görüşlerden hareketle oluşturulmuştur. Bilindiği üzere, bu iki eğitim yaklaşımının dil bilgisi öğretimine ilişkin bakış açıları uygulama noktasında, açık ve net değildir. Bu çalışma, dil bilgisi öğretiminde uygulanması gereken sentezci yöntemin özellikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ana Dili Öğretimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Sentezci Yaklaşım.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri