• Hızlı Erişim

Özet


TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI
Dil öğretiminde yer verilmesi gereken ilk sözcüklerin bireylerin yaşamında birinci derece önemli olan sözcükler olduğu söylenebilir. Bu sözcükler de dilde ve iletişimde en sık ve yaygın olarak kullanılan sözcükleri oluşturmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü ya da yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin kullanım yaygınlığını incelemek ile öğrenenlerin ihtiyaç duyduğu sözcükler daha iyi fark edilebilir; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ve öğretim materyallerine yönelik sözcük seçimleri daha geçerli ve güvenilir bir biçimde yapılabilir. Buradan hareketle çalışmada, A1 seviyesinden C1 seviyesinin sonuna kadar Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yer alan sözcüklerin kullanım yaygınlığını ve bu sözcüklerin dil seviyelerine dağılımını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç temelinde çalışmada olgubilim (fenemoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve İstanbul üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezlerinde, A1 seviyesinin başından C1 seviyesinin sonuna kadar Yeni Hitit ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları aracılığıyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yazılı metin kâğıtlarından yararlanılmıştır. İçerik analiziyle elde edilen veriler sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak A1 seviyesinden C1 seviyesinin sonuna kadar öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin yaygınlığına ve sözcüklerin seviyelere dağılımına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçe Eğitimi, Sözcük Öğretimi, Sözcük Yaygınlığı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri