• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesine dayanan çalışmada 2015 programında yer alan 168 ve 2017 programında yer alan 224 olmak üzere toplam 392 bilişsel alan kazanımı incelenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmış, frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. Verilerin kodlanması sürecinde iki boyutlu revize edilmiş Bloom taksonomisi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 2015 programı kazanımları revize edilmiş taksonominin bilgi boyutuna göre incelendiğinde, kazanımların daha çok işlemsel bilgi türünde olduğu, bunu sırasıyla olgusal bilgi, kavramsal bilgi ve üstbilişsel bilgi türlerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır. 2015 programındaki kazanımlar bilişsel süreç boyutu açısından ele alındığında ise; kazanımların en çok sırasıyla uygulamak, anlamak ve çözümlemek düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. 2017 programında bilişsel alan kazanım sayısının 2015 programına göre 56 kazanım arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca; 2017 programı kazanımları bilgi boyutu açısından ele alındığında, kazanımların büyük çoğunluğunun olgusal ve işlemsel bilgi türlerinde olduğu 2017 programı bilişsel süreç boyutu açısından ele alındığında ise; kazanımların büyük çoğunluğunun alt düzey düşünme becerileri (hatırlamak, anlamak, uygulamak) ile ilgili olduğu görülmektedir. Sonuçlar doğrultusunda, kavramsal bilgi ve üstbilişsel bilgi türünde ve üst düzey düşünme becerilerinde (çözümlemek, değerlendirmek, yaratmak) daha fazla kazanıma yer verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretim programı, revize edilmiş Bloom taksonomisi, kazanım.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri