• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazma eylemi bilgiden çok beceri gerektirir. Etkili yazma; disiplinli ve sürekli çalışmaların, okuduklarından yeni anlamlar üreterek çıkarsamaların yapıldığı; yeniden üretimin gerçekleştiği bir süreçtir. Güzel yazı yazmada etkili bir okur olmanın, usta yazarların yazılarını okuyup incelemenin ve sıkça yazma uygulamaları yapmanın rolü büyüktür. Bu nedenle yazılı anlatım başarısında iyi bir okuyucu olmak önemlidir. Bu çalışma ile eğitim fakültesinde çeşitli ana bilim dallarında eğitim gören öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemek, okuma alışkanlığı düzeyini belirlemek ve okumaya yönelik tutum düzeyiyle yazma başarısı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 10 farklı ana bilim dalında öğrenim gören 420 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin okumaya yönelik tutum düzeyinin ölçek genelinde % 5,1 oranında düşük, % 56,8 oranında orta ve % 38,1 oranında yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumları cinsiyete ve ana bilim dallarına göre anlamlı farklar göstermektedir. Diğer yandan eğitim fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, okuma alışkanlığına yönelik tutumları ile bir yılda okudukları kitap sayısı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Araştırmaya katılanların, okuma alışkanlığına yönelik tutumları ile okur olma algı düzeyleri arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki belirlenmiştir. Yazılı anlatım ders başarısı ile okur olma algı düzeyleri arasında ise düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim fakültesi, okuma, tutum, yazılı anlatım ders başarısı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri