• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının karşı cinsin konuşma stili hakkındaki görüşlerini tespit etmek ve onların konuşma stilleri üzerine cinsiyete dayalı sosyolengüistik bir inceleme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırmanın bir deseni olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veriler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi sonuçlarına göre, kızların olumlu ve olumsuz görüşleri ile erkeklerin olumlu ve olumsuz görüşleri ayrı tablolarda gösterilmiştir. Genel bir betimlemenin ardından görüşlerin sosyolengüistik açıdan yorumu yapılmıştır. Çalışmada öne çıkan genel sonuçlar ise şunlardır: Kızlar ve erkekler birbirlerinin konuşma stilleri hakkında olumsuz görüşe sahiptir. Erkekler kızların kız gibi, kızlar da erkeklerin erkek gibi konuşmasını istemektedir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma stili, cinsiyet, sosyolengüistik, Türkçe öğretmeni adayları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri