• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerine ilişkin bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki beş devlet üniversitesinde Türkçe öğrenen 304 yabancı öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen verilerden geçerliği sağlayabilmek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansının % 57.72’sini açıklayan “öz güven, mutluluk, kararlılık, motivasyon, gelişim istekliliği ve iletişim istekliliği” olarak adlandırılan altı faktörden oluşan bir yapı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayıları alt faktörlere göre sırasıyla 0.77, 0.73, 0.84, 0.73, 0.72 ve 0.74 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İletişim kurma istekliliği, iletişim, yabancılara Türkçe öğretimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri