• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışma, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algılarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir algı ölçeği geliştirmeyi amaçlamaktadır. 33 maddeden oluşan ölçek taslağı 200 Türkçe öğretmeninden oluşan gruba uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser- Meyer- Olkindeğeri ,921Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise %5 anlamlılık düzeyinde (p<.05) anlamlı bulunmuştur. Bu değerlerle ölçeğin faktör analizine uygunluğu belirlendikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Faktör ve güvenirlik analizi sonuçlarına göre faktör değeri düşük olan ve binişiklik yaratan maddeler ölçekten çıkarılarak 33 maddeden oluşan Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşüyle sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için 351 Türkçe öğretmeninden elde edilen verilere açımlayıcı ve 234 Türkçe öğretmeninden elde edilen verilere ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,972 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu ve Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıyı ölçtüğü söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Ölçek, algı, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıları, güvenirlik, geçerlilik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri