• Hızlı Erişim

Özet


1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ders kitapları, Türkçe öğretiminin temel araçlarından biridir. Eğitim-öğretim sürecinde belirlenen amaçların gerçekleşmesinde öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, öğrencinin derse yönelik tutumu ve ailenin desteği gibi birçok etmenin yanı sıra ders işleme sürecinde kullanılan araç gereçlerin niteliği de etkilidir. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim süreci, bu süreçte kullanılacak ders kitaplarının da nitelikli olmasına bağlıdır. Eldeki araştırma, yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi yaşadıkları ülkenin kültürü içinde öğrenmeye çalışan Türk çocukları için hazırlanan 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü çalışma kitaplarının (MEB, 2010a, MEB, 2010b) Türkçe kısmında yer alan etkinliklerin Program’daki (MEB, 2009) kazanımlarla uyumunu değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre daha nitelikli bir eğitim sürecine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, iki dillilik, ders kitabı, etkinlik, kazanım.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri