• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada amaç Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile pedagojik formasyon grubu (Türk Dili ve Edebiyatı) arasındaki öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemek ve bu tutumların çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir fark gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini; 2015-2016 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 4. sınıfta öğrenim gören 46, 2015-2016 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı pedagojik formasyon grubunda öğrenim gören 58 olmak üzere toplamda 104 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Temizkan (2008) tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Erdağı Toksun (2016) tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler istatistiki açıdan normal dağılım göstermediği için non-parametrik testler ile analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının lisans son sınıf öğrencilerine göre daha iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarının bazılarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Görüşmeler sonucunda da formasyon grubu öğrencilerinin Türkçe öğretmen adaylarına göre mesleğe yönelik tutumları daha iyi düzeyde çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek, öğretmen, formasyon, tutum.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri