• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI
Osmanlı Devleti’nin iki yüz yıllık batılılaşma sürecinin temelinde Batı’dan geri kalmışlık fikri yer almaktadır. Bu düşüncenin arka planında ise yeniliklerin önündeki ilk engel olarak “din” görülmektedir. Toplumsal hayatın içerisinde yozlaşan din algısı, belirli zümrelerin kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri; batılılaşmanın karşısında dinin karşıt bir konumda yer almasını yahut öyle algılanmasını sağlamıştır. Cumhuriyet, yaklaşık iki yüz yıl süren modernleşme çabalarının nihai noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmek istediği yeniliklerin yeni bir devlet modeli etrafında şekillenmesidir. Cumhuriyet’in ilk dönem romanlarında (1923-1940) din algısı, gerçekleştirilen inkılaplar ve değişen sosyal ve siyasi hayat karşısında bireyin konumunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yeni bir devlet, yeni bir düzen ve yeni bir sosyal hayatın insanların iç dünyalarında yarattığı inanç algısındaki yıkımın izleri bu ilk dönem romanlarında belirgin bir şekilde kendisine yer bulmaktadır. Bu çalışma, değişimin hızlı gerçekleştiği bir dönem olan Cumhuriyet’in ilk yıllarında insanların ruh dünyalarında yer alan ikilik ve din algısının göz önüne serilmesi ve toplumsal değişimin arkasında bıraktığı izleri dönemin romanlarında tespit ederek bugünün Türkiye’sindeki yansımalarını göz önüne sermektir.

Anahtar Kelimeler
Roman, Din Algısı, Batılılaşma, Yozlaşma, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri