• Hızlı Erişim

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretiminde kullanılan yedi terim sözlüğünü içerdikleri terimlerin belirli özellikleri bakımından karşılaştırmaktır. Karşılaştırma seçilen sözlüklerdeki terimlerin sayıları, ortak kullanımları ve terim yapma yolları açılarından yapılmıştır. Araştırma sonuçları, cumhuriyetin ilk döneminden beri alan uzmanları tarafından yoğun çaba sarf edilmesine rağmen dil bilgisi terimlerinde birlik sağlanamadığını ortaya koymuştur. Yapılan karşılaştırma sonucunda madde başında yer alan terimlerin sadece 43 (kırk üç) tanesinin ortak kullanıldığı görülmüştür. Ortak kullanılan terimlerin yapısal çözümlemesi, terim türetilirken bilimsel bir temele göre hareket edilmesi ve ilgili kurallara uyulması durumunda terimlerin kabul görme ve kullanılma olasılığının artabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, terim, terimlerde birlik, dil bilgisi, dil bilimi, sözlük, karşılaştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri