• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte küreselleşen dünyamızda insanlar farklı kültürdeki insanlarla iletişim kurma zorunluluğunu hissetmektedirler. Bu zorunluluk insanları yabancı dil öğrenme arayışı içerisine sokmaktadır. Son yıllarda farklı sebeplerden ötürü Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için yurt içinde üniversiteler bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezleri ve birtakım özel kuruluşlar aracılığıyla Türkçe öğretimi yapılırken; yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüleri ve çeşitli üniversitelerin Türkoloji bölümleri aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların incelenmesine yöneliktir. Araştırmada, YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. 1985- 2017 yılları arasında hazırlanmış erişime açık olan 280 lisansüstü tez araştırma kapsamına alınmıştır. Belirlenen tezler geliştirilen “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Tezler; yapıldığı üniversite, türü, yapıldığı yıl, konusu, kullanılan yöntem, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altında sınıflandırarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede ise nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, alanyazındaki diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, lisansüstü çalışmalar, içerik analizi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri