• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Türkiye, son yıllarda bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylar sonucunda mülteci akınına uğramıştır. Özellikle Suriye’den göç eden 3 milyondan fazla mülteciye Türkçe öğretmek hayati önemi taşımaktadır. Bunun yanında Afrika’dan Asya’ya Avrupa’dan Amerika’ya çok sayıda ülkeden çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelen insanların Türkçe öğrenme ihtiyaçları da yadsınmaz bir gerçektir. Muhtemel sorunların çözümü için başta yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ve yurt içinde TÖMER gibi kuruluşlar olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş yabancılara Türkçe öğretmek için ciddi bir çalışma içine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programına katılan kursiyerlerin sertifika programı hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla nitel desende yürütülen araştırmada 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilgili programa katılan 6 kadın, 4 erkekten oluşan 10 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların ders içeriği, akademik personel, ölçme değerlendirme teknikleri ve program içeriği hakkında olumlu; kullanılan yöntem ve teknikler ve ders süreleri hakkında ise olumsuz görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, sertifika programı, içerik analizi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri