• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


TÜRK DİL BİLGİSİ TERMİNOLOJİSİNDE ÇOK TERİMLİLİK (ÇOK ADLILIK) SORUNU
Türk dil bilgisi terminolojisindeki sorunlar uzun zamandan beri tartışıla gelmektedir. Yüzyılı aşan bu süreçte sergilenen çok farklı tutumlardan dolayı birçok terim sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamamış ve sorunsala dönüşmüştür. Bu sorunların en önemlilerinden biri çok terimliliktir. Söz konusu sorun, geçmişte yer yer tartışılmış olmasına rağmen bugün için Türk dili araştırmacıları arasında “birincil” gündem teşkil edecek bir konu değildir. Bu yazı vesilesiyle sorunun tekrar bilim dünyasının gündemine taşınması ve tartışma ortamının canlandırılması hedeflenmektedir. Yazıda öncelikle çok terimlilik terimi üzerinde durulacak, Türk dil bilgisi terminolojisinin gelişim süreci dikkate alınarak çok terimliliğin tarihsel sürecine kısaca temas edilecek, çok terimliliğin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar tartışılacak, sonuçta bu sorunun çözümüne dair çeşitli öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Terminoloji, Türk dil bilgisi, çok terimlilik, terim.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri