• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ
Bu araştırmanın amacı akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunum yeterlik düzeylerine etkisini çoklu analiz ile belirlemektir. Bu amaçla nicel ve nitel yöntem kullanılan araştırmada nicel boyutta öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile Rasch Modeli; nitel boyuta ise eylem araştırması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasından seçilmiştir. Deneysel veriler SPSS; Rasch modeli verileri Facets ve nitel veriler Maxqda analiz programlarıyla çözümlenmiştir. Rasch modelinin üç yüzeyi 35 jüri, öğretmen adaylarını değerlendiren 25 madde ve sunum yeterlikleri değerlendirilen 7 grup olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının öntest-sontest puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 7. Grup yeterliği en yüksek, 29 kodlu jüri en cömert ve M5 kodlu madde en zor gerçekleştirilen madde olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında akıllı telefon kullanımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına olumlu etkide bulunduğu; grupların sunum yeterliklerini pozitif yönde etkilediği ve farklı açılardan gelişimlerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu teknolojinin bilinçli kullanımı hayatın her aşamasında olduğu gibi eğitim yaşantısında da büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Akıllı telefon, akademik başarı, sunum yeterlik düzeyi, öğretmen adayı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri