• Hızlı Erişim

Özet


GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Günümüzde mimari ve moda tasarımı alanları birbirlerinin esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bunun yanında geçmişteki tarihî yapılar ve geleneksel giysiler arasında da bu etkileşimin olduğu açıktır. Bu çalışmada geçmişten günümüze birbirinden etkilenen geleneksel giyim ve tarihî yapı alanlarındaki süsleme ve motif çeşitliliği, yapılan alan araştırmaları ve tarama çalışmalarıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma Eskişehir’de bulunan random sistemiyle seçilmiş 9 tarihî yapı ve 8 adet geleneksel giysi parçası süslemesi ile sınırlıdır. Çalışma sonunda, Eskişehir ili geleneksel giyim ve tarihî yapılarında süsleme ve motiflerinde benzer motiflere rastlanmış, aynı zamanda geçmiş yaşamın izlerini taşıyan bu motifler kullanıldığı dönemin yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini, sosyoekonomik düzeyini, inanç ve inanışlarını bir sembol diliyle açıklar niteliktedir. Kullanılan motif ve desenlerde genel olarak inançlarla ilgili semboller işlenerek, bereket, nazardan korunma, aile hayatı, üreme ve çoğalma anlamları üzerinde durulmuş olup, geleneksel giysiler ve tarihî yapı desen ve motifleri arasında benzerlik vardır denilebilir.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, geleneksel giyim, kültürel miras, motif, tarihî yapılar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri