• Hızlı Erişim

Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin algılarını metafor aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mardin Artuklu Üniversitesinde 2016-2017 öğretim yılında eğitim gören toplam 68 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, öğretmen adaylarına “Öğretmenlik Uygulaması Dersi ... gibidir, çünkü ... ” cümlesi yöneltilerek elde edilmiştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kategoriler “tecrübe”, “gözlem-taklit”, “zorluklar”, “uyum”, “ilişki” ve “başlangıç” olarak isimlendirilmiştir. Araştırmada en çok “tecrübe” ve “gözlem-taklit” vurgularına yer verildiği görülmüştür. Araştırmada Öğretmenlik Uygulaması Dersine ilişkin elde edilen metaforlardan “zorluklar” kategorisine ilişkin olumsuz metaforlar üretilirken diğer kategorilere ilişkin metaforların olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik uygulaması dersi, metafor, öğretmen adayları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri