• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Çalışmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayımlanmış olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine sahip olma düzeylerinin, kendi görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir il merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 271 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 2017 yılında yayınladığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinden yararlanılarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Cinsiyet ve mezun olunan fakülte türü değişkenlerine ilişkin karşılaştırmada normallik testi yapılmış, dağılımın normal olduğu görülerek bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Kıdem ve branş değişkenlerine ilişkin yapılan karşılaştırmalarda da yine normal dağılıma uygunluk testi yapılmış, dağılımın normal olduğu görülerek tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki bilgi yeterliği boyutunda kendilerini yüksek düzeyde, mesleki beceri, tutum ve değerler boyutlarında çok yüksek düzeyde yeterli gördükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri