• Hızlı Erişim

Özet


AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER
Modern Kırgız şiirinin önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirilen Akbar Rıskul hem edebî yönü hem de devlet adamlığıyla diğer birçok şairden ayrılmaktadır. Devletin çeşitli kademelerinde görev alan şair, diğer taraftan edebi faaliyetlerle de meşgul olmuştur. Çalışma metne bağlı leksikolojik, stilistik metotla ele alınmış, elde edilen veriler alan dâhilinde yorumlanmıştır. Giriş, sonuç, Akbar Rıskul ve eserleri, leksikostilistik görünüşler, şiirlerde kullanılan kelimeler ana başlıklarıyla ele alınmıştır. Genel niteliklere sahip kelimeler, tarafsız (nötr) kelimeler, sözlü dil özelliğine sahip kelimeler, standart (ölçünlü) dile ait kelimeler alt başlıklarıyla incelenmiştir. Siyasi, sosyal ve diplomatik alana ait kelimeler, doğa ve doğa bilimlerine ait kelimeler, teknik bilimlere, teknolojiye ait kelimeler, edebiyat alanına ait kelimeler, hayvanlara ve hayvancılığa ait kelimeler, standart (ölçünlü) dile ait kelimeler alt başlığının maddelerini oluşturmaktadır. Şiirlerden elde edilen veriler yorumlanarak tablo ve grafik yardımıyla somutlaştırılmıştır. Çalışmada terminoloji önerilerine yer verilerek üslup-veri çalışmaları için bir şablon oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akbar Rıskul, Kırgız modern şiiri, leksikoloji, stilistik, poetika.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri