• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmada; 2017 yılında yenilenen ve 2018 yılında güncellenen, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1. ve 5. sınıflarda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm kademelerde (1-8. sınıflar) uygulamaya konulan Türkçe Dersi Öğretim Programı’na ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçede ortaokullarda görev yapan ve yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı 5. sınıflarda uygulayan 8 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlerden toplanmış ve elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve alt problemler ölçüt alınarak maddeler hâlinde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler; programda yer alan temaları, metin tür ve çeşitliliğini, değer ve yetkinlikleri, kazanım sayıları ve nitelikleri, ölçme ve değerlendirme yaklaşımındaki değişimi, öğrenci ders kitabı ve çalışma kitabının birleştirilmesini olumlu karşılamışlardır. Ayrıca yenilenen programın, önceki programa göre daha sade ve anlaşılır olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğretmenler; dil bilgisi ve imla konularının sınıflara göre dağılımının yeniden ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin neredeyse tamamı, öğretmen kılavuz kitaplarının kaldırılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda; ders kitaplarına tema seçiminin yalnızca yayınevlerine bırakılmaması gerektiği, dil bilgisi ve imla konularının sınıflara göre dağılımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, programın verimli bir şekilde uygulanabilmesi noktasında programın öğretmenlere iyi bir şekilde tanıtılması ve tüm yönleriyle kavratılması gerektiği ve program, diğer sınıf seviyelerinde uygulandıkça programın etkinliğinin daha geniş çalışma gruplarıyla değerlendirildiği araştırmaların yapılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim programı, Türkçe dersi öğretim programı, öğretmen görüşleri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri