• Hızlı Erişim

Özet


CUMHURİYET GAZETESİNDE (1977) MEYDANA GELEN DİL TARTIŞMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
1970’li yıllar, gerek siyasi çatışmalar gerekse toplumsal kutuplaşmalar açısından Türkiye tarihi açısından önemli bir dönemi oluşturmaktadır. Özellikle incelememize konu olan 1977 yılında Süleyman Demirel’in Başbakanlığında bir hükûmet bulunmasına rağmen, 1970 ve 1980 yılları arasında 31. Cumhuriyet hükûmetinden 43. Cumhuriyet hükûmetine kadar toplam 13 hükûmet görev yapmıştır. On yılda 13 hükûmetin kurulmuş olması bile bu dönemin siyasi yapısını / karmaşasını anlatması açısından yeterli bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin dil tartışmalarının yaşandığı mecraların başında gazete ve dergiler gelmektedir. Bu bağlamdan yola çıkarak çalışmada, Cumhuriyet gazetesinin 1977 yılında çıkan tüm sayıları taranmış ve gazetede dille ilgili ne tür tartışmaların yaşandığına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Tartışmalar, ‘Ders Kitaplarındaki Değişikliklere Yönelik Dil Tartışmaları’, ‘Öz Türkçeciliğe Yönelik Dil Tartışmaları’, ‘Bilim ve Sanat Diline Yönelik Dil Tartışmaları’ ve ‘Çeviri Diline Yönelik Dil Tartışmaları’ alt başlıklarından oluşmaktadır. İncelediğimiz süreçte Cumhuriyet gazetesinin tartışmalara “öz Türkçeci” bir bakışla yaklaştığını ve “Dil Devrimi” kavramını savunduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Dilde sadeleşme, dil tartışmaları, Türk dili.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri