• Hızlı Erişim

Özet


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI
BM başta olmak üzere, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonları ve bilim insanları dünyanın dönüşümünü sağlama ve artık tahrip gücü yüksek geleneksel kalkınma biçiminden sürdürülebilir kalkınma biçimine geçişi zaruri görmekte ve bu yönde küresel sorunlara çözüm üretecek, katılımcı küresel vatandaşlığı ısrarla tavsiye etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Küresel Eylem Programının uygulanmasına yönelik yol haritasında; “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, toplumu dönüştürerek amacına ulaşan, bütüncül ve dönüşümsel eğitim” olarak nitelendirilmektedir. Bu araştırmada sürdürülebilir kalkınma eğitiminin öğretmen ve uzman perspektifinden yeri ve öneminden yola çıkarak özellikle bu konuda öğretmen yeterliliği ve sosyal bilgiler öğretim programları temelinde ele alıp sürdürülebilir bir çerçevenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracından elde edilen sonuçlara göre sürdürülebilir kalkınmaya yönelik öğretmenlerin sahip oldukları inançlarda branş değişkenine ilişkin anlamlı bir farklılık olduğuna dair bir sonuca ulaşılmamıştır. Sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik eğitim uzmanlarından elde edilen veriler, sürdürülebilir kalkınma eğitiminin gerekliliğine ve önemine vurgu yapıyor.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir kalkınma eğitimi, toplumsal araştırmalar, öğretim programı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri